Generator wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej


Nowi przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG muszą zarejestrować się w bazie danych. W tym celu proszę o naciśnięcie przycisku Rejestracja w lewym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól proszę nacisnąć przycisk Zarejestruj się. Następnie proszę kliknąć link znajdujący się w wiadomości przesłanej na wskazany przez Państwa adres e-mail.

W trakcie ponownej wizyty w Generatorze wystarczy nacisnąć przycisk Logowanie w lewym menu. Następnie należy wprowadzić login i hasło i nacisnąć przycisk Zaloguj.